Toni Meštrović
2007
Toni Meštrović - O (Circle)

O (Circle)

solo exhibition, Drugo More / Kortil Gallery, Rijeka, Croatia

2007
Toni Meštrović - Continuum continuus #1

Continuum continuus #1

video/sound installation, 6'40'' loop

2007